Skip to Content
2013 ਬਿਊਕ ਐਨਕਲੇਵ
From 
$41,525
MSRPΩ
12.7L / 100 km city, 7.3L / 100 km hwy
ਦੇਖਣ ਪੱਖੋਂ, Enclave, ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਭਰੀ ਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਛੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਤ ਪਾਵੋਂ।

ਸਟਾਇਲ

ਜਿਸ ਹੀ ਪਲ ਤੁਸੀਂ Buick ਦੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਾਟਰਫ਼ਾਲ ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕ੍ਰੋਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋਂਗੇ, ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ Enclave ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜੋ Buick ਦੇ ਸਟਾਇਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ. LED ਟੇਲ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਖ਼ਾਰ ਆਇਆ ਹੈ. ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਇਲ ਦੇ ਵੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ- ਉਪਲਬਧ 20" ਅਲੁਮੀਨਮ ਵੀਲ ਸਮੇਤ. Enclave - ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ.