Skip to Content
2015 Buick Enclave
From 
N/A
MSRP
9.9 L/100 km ‡
2015 Buick Enclave Carbon Black Metallic ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ.

Enclave ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਠਾਠ ਅਤੇ ਆਰਾਮ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਸਦੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਬਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਇਓ- Enclave ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ 288hp 3.6L V6 ਇੰਜਣ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ. ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ-ਟਿਊਬ ਡੈਮਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਲ-ਵੀਲ ਡ੍ਰਾਇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਖਦੀ ਹੈ.

Enclave FWD ਦੀ ਫ਼ਿਊਲ ਖਪਤ ਰੇਟਿੰਗ ਬੱਸ 9.9 ਲੀ/100 ਕਿ ਮੀ ਹੈ- ਉਪਲਬਧ AWD ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫ਼ਿਊਲ ਖਪਤ ਰੇਟਿੰਗ 10.2 ਲੀ/100 ਕਿ ਮੀ ਹੈ.

ਚੁਨੌਤੀਜਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਲਈ, Enclave ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਆਲ-ਵੀਲ ਡ੍ਰਾਇਵ (AWD) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰੋਂ ਵੀਲ੍ਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਵੀਲ੍ਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ.